Domov > Novinky > Obsah

Ako nosiť hodvábny kravát?

Jan 09, 2020

1. Noste si okolo krku hodvábnu kravatu a nerovnomerne ju zavesí, jedna strana je dlhšia ako druhá strana.

Obrázok s názvom Wear a Cravat Step 1


2. Zaistite dlhú stranu cez prednú časť kratšieho konca, keď ju druhou rukou pevne držíte. Obrázok s názvom Wear a Cravat Step 2


3. Zaťažte dlhú stranu opäť okolo krátkej strany. Po dokončení druhej slučky pretiahnite dlhý koniec nahor cez stred krku. Obrázok s názvom Wear a Cravat Step 3

4. Vytiahnite dlhý koniec pred slučku, kým visí priamo nad prednou časťou košeľa.

Dávajte pozor na vrásky látky.

Obrázok s názvom Wear a Cravat Step 4

5. Vložte konce kravaty do košeľovej vesty alebo vesty. Obrázok s názvom Wear a Cravat Step 5